Djelatnost

Djelatnost Centra određena je Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj: 33/2012).

Centar za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti bavi se slijedećim djelatnostima:

 1. rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, obiteljsko-pravne i kaznenopravne zaštite i drugim pravima u skladu s posebnim zakonima
 2. provodi izvršenja rješenja
 3. vodi propisane očevidnike
 4. izdaje uvjerenja i druge potvrde
 5. daje podatke o obiteljskim prilikama te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljsko-pravnu i kaznenopravnu zaštitu
 6. sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima
 7. izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima, te vodi evidenciju o izdanim dozvolama, registar udomiteljskih obitelji i registar smještenih korisnika
 8. obavlja poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove
 9. provodi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju
 10. vodi evidenciju posvojitelja


Centar za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti može obavljati i poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove, provoditi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju izvan vlastite obitelji ili s boravkom u obitelji, te organizirati i pružati pomoć i njegu u kući.


Osim javnih ovlasti centar za socijalnu skrb obavlja i druge stručne poslove:

 1. potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema
 2. obavlja stručno-analitičke poslove
 3. potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti
 4. sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim ovisnostima
 5. predlaže mjere unapređenja socijalne politike
 6. predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini
 7. sudjeluje u donošenju socijalnog plana za području jedinice područne (regionalne) samouprave
 8. procjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga socijalne skrbi
 9. osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga
 10. prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih standarda
 11. koordinira i provodi aktivnosti u području sprječavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti putem županijskih koordinatora
 12. organizira i provodi edukacije i superviziju udomitelja, predstavnika obiteljskih domova i stručnih radnika drugih pružatelja socijalnih usluga
 13. provodi i organizira edukacije i superviziju stručnih radnika centra za socijalnu skrb i njegovih ustrojbenih jedinica
 14. provodi i organizira edukacije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i vodi evidenciju voditelja mjere nadzora
 15. obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom centra za socijalnu skrb


 
Organizacija rada Centra

Centar za socijalnu skrb Jastrebarsko nema ustrojbene jedinice, a djelatnost socijalne skrbi se obavlja na način da se stručni poslovi Centra obavljaju u pet stručnih cjelina:

 1. Poslovi općeg socijalnog rada
 2. Poslovi u vezi sa zaštitom braka, djece i obitelji
 3. Poslovi skrbništva
 4. Poslovi zaštite tjelesno ili mentalno oštećenih osoba
 5. Poslovi zaštite i tretmana djece i mladeži s poremećajem u ponašanju


 
Standardi kvalitete socijalnih usluga

Odlukom resornog ministra o uvođenju standarda  kvalitete socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi iz 2009. godine u Centru je osnovan Tim za kvalitetu.
Čine ga posebno motivirani stručni i drugi radnici  koji su zaduženi za  procjenu kvalitete naših usluga , izradu akcijskog plana poboljšanja, te kontinuirani rad na usklađivanju kvalitete usluga Centra s postavljenim standardima.

Prva  samoprocjena kvalitete socijalnih uslugu s planom poboljšanja, dostavljena je resornom ministarstvu početkom  2011. godine.
Tijekom proteklog razdoblja postignuti su određeni standardi i poboljšanja kvalitete usluga o čemu su resornom ministarstvu do sada dostavljena potrebna periodična izvješća.

 
Financiranje

Centar za socijalnu skrb financira se sredstvima državnog proračuna, a u proračunu Zagrebačke županije osiguravaju se sredstva za materijalne i financijske rashode Centra.

 
Suradnja

U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti Centar za socijalnu skrb jastrebarsko surađuje i razvija mrežu pružatelja socijalnih usluga u zajednici koju čine javne i državne ustanove, vjerske zajednice, organizacije civilnog društva, službe lokalne i regionalne uprave i drugi dionici koji svojim djelovanjem doprinose poboljšanju kvalitete života svih građana.
Podaci o ustanovama socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj dostupne su na službenim stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih: www.mspm.hr/adresar_ustanova

 

Kontakt

 • A: Trg Ljube Babića 29
  10420 Jastrebarsko
 • T: 01/6281-482
  F:
  javiti broj
 • e: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Kako do nas?

Primajte novosti

Primajte novosti na Vašu e-mail adresu iz našeg centra za socijalnu skrb.