Zakoni

Redni broj Naziv Zakona
1.                      Ustav RH -pročišćeni tekst
2. Zakon o socijalnoj skrbi
3. Zakon o djelatnosti socijalnog rada
4. Zakon o ustanovama
5. Pravilnik o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima
6. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima
7. Zakon o općem upravnom postupku
8. Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći
9. Zakon o doplatku za djecu
10. Zakon o nasljeđivanju
11. Obiteljski Zakon
12. Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji
13. Zakon o udomiteljstvu
14. Odluka o mjerilima i kriterijima za utvrđivanje udomiteljske naknade
15. Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama
16. Zakon o dadiljama
17. Zakon o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama
18. Zakon o sudovima za mladež
19. Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
20. Zakon o suzbijanju diskriminacije
21. Zakon o ravnopravnosti spolova
22. Zakon o pravobranitelju za djecu
23. Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima
24. Zakon o strancima
25. Zakon o azilu
26. Zakon o pravu na pristup informacijama
27. Zakon o zaštiti osobnih podataka
28. Zakon o tajnosti podataka

 

Kontakt

  • A: Trg Ljube Babića 29
    10420 Jastrebarsko
  • T: 01/6281-482
    F:
    javiti broj
  • e: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Kako do nas?

Primajte novosti

Primajte novosti na Vašu e-mail adresu iz našeg centra za socijalnu skrb.