Raspolaganje imovinom djeteta

ZAŠTO JE POTREBNO ODOBRENJE CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB U SLUČAJU RASPOLAGANJA IMOVINOM  DJETETA?

Imovinski odnosi  roditelja i djece regulirani su  Obiteljskim  zakonom  (Narodne  novine  br. 116/03, 17/04, 136/04 i 107/07).

Prema članku 261. stavak 1. Obiteljskog zakona  roditelji mogu  s odobrenjem nadležnog centra za socijalnu skrb otuđiti ili opteretiti imovinu maloljetnog djeteta radi njegova uzdržavanja, liječenja, odgoja, školovanja, obrazovanja ili za podmirenje neke druge važne potrebe djeteta.“


ŠTO ČINI IMOVINU MALOLJETNOG DJETETA?

Sva pokretna i nepokretna imovina (npr:  kuća, stan, osobno vozilo, novčana sredstva na štednim računima, dionice i sl.) koje je dijete steklo nasljedstvom, darovanjem, radom ili na drugi način.

Djetetovom  imovinom upravljaju njegovi roditelji, osim imovine  koju je maloljetnik stekao svojim radom nakon navršene petnaeste godine života.


KADA JE POTREBNO ODOBRENJE CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB?

Odobrenje centra za socijalnu skrb je potrebno kada roditelj želi raspolagati imovinom ili novčanim sredstvima   većim od propisanih iznosa  potrebnih za mjesečno uzdržavanje djeteta .

Visina sredstava za mjesečno uzdržavanje djeteta utvrđuju se jedan puta godišnje  i objavljuju  u Narodnim novinama.

Za 2012. Godinu iznose:

 • za dijete do 6 godina života 924,97 kn
 • za dijete od 7 do 12 godina 1.088,20 kn
 • za dijete od 13 do 18 godina života 1.197,02 kn


Roditelj mogu uz prethodno odobrenje centra za socijalnu skrb otuđiti ili opteretiti imovinu maloljetnog djeteta radi:

 • njegovog uzdržavanja
 • liječenja
 • odgoja
 • školovanja
 • obrazovanja
 • za podmirenje nekih drugih važnih potreba djeteta


Postupak za raspolaganje imovinom maloljetnog djeteta pokreće se po zahtjevu roditelja u nadležnoj Podružnici  Centra  za socijalnu skrb Zagreb prema adresi prebivališta djeteta, odnosno roditelja sa kojim dijete živi.

U zahtjevu je potrebno navesti razloge raspolaganja imovinom  djeteta, pri čemu je roditelj dužan istaknuti interese i potrebe maloljetnog djeteta zbog kojih traži odobrenje.


Uz zahtjev je potrebno priložiti:

 • dokaz o prebivalištu
 • dokaze o imovini u  vlasništvu maloljetnog djeteta
 • rodni list za maloljetno dijete
 • sudsku odluku o roditeljskoj skrbi u slučaju da dijete živi s jednim roditeljem
 • u slučaju kupoprodaje ili darovanja nekretnine ili pokretnine potrebno je priložiti nacrte ugovora za čije se zaključenje traži odobrenje Centra
 • roditelji su dužni Centru predočiti i druge dokaze kojima potkrepljuju  svoj zahtjev ( naprimjer: da tu potrebu djeteta ne mogu podmiriti vlastitim sredstvima I sl. )


U ispitnom postupku sudjelu oba roditelja, a i dijete ako je sposobno shvatiti značenje  postupka , pri čemu im se daje  mogućnost da se izjasne o svim bitnim činjenicama i okolnostima vezanim uz podneseni zahtjev.

U slučaju  kada je  potrebno stručnjaci centra  obavljaju  neposredan  uvid u obiteljske  i socijalnoekonomske  prilike roditelja i djeteta.  Centar za socijalnu skrb tijekom postupka utvrđuje opravdanost i svrhovitost  raspolaganja imovinom u vlasništvu djeteta , te  u skladu s  tomi  donosi  rješenje kojim se zahtjev usvaja ili odbija.


Napomena :
U slučaju davanja odobrenja roditelj je dužan dostaviti Centru za socijalnu skrb dokaze o raspolaganju imovinom u skladu sa rješenjem Centra.

Kontakt

 • A: Trg Ljube Babića 29
  10420 Jastrebarsko
 • T: 01/6281-482
  F:
  javiti broj
 • e: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Kako do nas?

Primajte novosti

Primajte novosti na Vašu e-mail adresu iz našeg centra za socijalnu skrb.