Udomiteljstvo

Što je udomiteljstvo?

Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se korisniku (djetetu ili odrasloj osobi) osigurava stanovanje, prehrana, čuvanje, odgoj, briga o zdravlju i obrazovanju, te osiguravanje drugih potreba.
Navedene potrebe osigurava udomiteljska obitelj, na način da se korisnika prihvaća kao člana, uključuje ga se u funkcioniranje obitelji – svakodnevne aktivnosti, druženja i sl.

Smještaj u udomiteljsku obitelj prepoznat je kao prirodniji i čovječniji oblik skrbi u odnosu na smještaj u ustanovu – djeca i odrasle osobe dobivaju toplinu, osjećaj pripadnosti obitelji, te se stoga u novije vrijeme teži smještavanju korisnika upravo u udomiteljske obitelji.

Udomiteljska obitelj je obitelj koja ima dozvolu za obavljanje udomiteljstva, a čine je udomitelj, njegov bračni ili izvanbračni drug i drugi srodnici s kojima udomitelj živi u zajedničkom kućanstvu.

Udomiteljska obitelj je zamjena za biološku obitelj.
Ako dijete ili odrasla osoba ne može živjeti u vlastitoj obitelji , tada je smještaj u udomiteljsku obitelj najbolji izbor.

Prema potrebama korisnika koji se smještavaju postoji:

 • tradicionalno udomiteljstvo
 • specijalizirano udomiteljstvo
 • hitno udomiteljstvo
 • povremeno udomiteljstvo


Prema statusu udomitelja postoji:

 • nesrodničko udomitljstvo
 • srodničko udomiteljstvo


Prema dobi korisnika postoji:

 • udomiteljstvo za djecu
 • udomiteljstvo za odrasle osobe


Udomljavanje djece
Djeca koja se smještavaju u udomiteljske obitelji najčešće su djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi – djeca bez roditelja, djeca koju roditelji zanemaruju ili zlorabe roditeljske dužnosti, djeca žrtve obiteljskog nasilja, te djeca s tjelesnim ,mentalnim intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima odnosno s problemima u ponašanju.

Udomljavanje odraslih osoba
U udomiteljske obitelji smještavaju se odrasle osobe koje nisu u mogućnosti brinuti se o sebi, starije i nemoćne osobe, osobe s tjelesnim, mentalnim ili intelektualnim oštećenjima.

Na području mjesne nadležnosti Centra za socijalnu skrb Jastrebarsko postoji potreba za udomiteljima za sve navedene kategorije korisnika djece i odraslih osoba.

Udomiteljska obitelj za djecu može udomiti najviše troje djece u dobi od 0 do 18 godina života odnosno do završetka školovanja.
Udomiteljska obitelj za odrasle osobe može udomiti najviše četiri odrasle osobe koje su stare , nemoćne ili bolesne ili osobe s mentalnim ili intelektualnim oštećenjima o kojima ne može brinuti biološka obitelj.
Udomitelj može biti punoljetna osoba mlađa od 60 godina.

Da bi se postalo udomitelj, osoba i članovi obitelji trebaju ispunjavati Zakonom propisane uvjete u pogledu stambenog prostora (korisnik mora živjeti kao član obitelji udomitelja) kao i u pogledu nekih osobina koje se odnose na samog udomitelja i punoljetne članove udomiteljske obitelji u pogledu nekažnjavanja za određena kaznena djela, udomitelj ne može biti osoba koja je lišena poslovne sposobnosti kao i osoba kojoj je izrečena mjera obiteljsko pravne zaštite te obitelj u kojoj je prisutno nasilje u obitelji.


OSOBE ZAINTERESIRANE ZA UDOMITELJSTVO

Molimo da se obratite timu za udomiteljstvo, kako biste u inicijalnom razgovoru dobili sve potrebne informacije.
Osobe koje se odluče za bavljenje udomiteljstvom trebaju predati zahtjev i dodatnu dokumentaciju osobno ili putem pošte.


POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE UDOMITELJSTVA:

 1. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE UDOMITELJSTVA
 2. DOMOVNICA
 3. RODNI LIST (za sve punoljetne članove obitelji)
 4. DOKUMENT O ZAVRŠENOM ŠKOLOVANJU (preslika svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi)
 5. LIJEČNIČKA POTVRDA liječnika opće medicine, da osoba ne boluje od duševnih, zaraznih bolesti i ovisnosti (za sve punoljetne članove obitelji)
 6. POTVRDA O PLAĆI/MIROVINI za zadnja 3 mjeseca (za članove obitelji koji ostvaruju navedena  primanja), ili potvrda HZZ-a o primanju naknade za nezaposlene
 7. IZVOD IZ ZEMLJIŠNIH KNJIGA (kao dokaz posjedovanja nekretnine) ili preslika UGOVORA O NAJMU STAMBENOG PROSTORA (za trajanje od najmanje 4 godine)
 8. PRESLIKA OSOBNE ISKAZNICE (ili original na uvid)
 9. Potpisana SUGLASNOST punoljetnih članova obitelji za bavljenje udomiteljstvom
 10. OIB za sve punoljetne članove obitelji

 
Postupak koji slijedi uključuje između ostaloga razgovor sa socijalnim radnikom i psihologom, psihologijsko testiranje, dolazak djelatnika tima za udomiteljstvo u Vaš stambeni prostor radi provjere odgovaraju li stambeni uvjeti propisanim uvjetima.
Ukoliko su svi uvjeti zadovoljeni, tim za udomiteljstvo izdaje rješenje o ispunjavanju uvjeta, te članove obitelji upućuje na osposobljavanje.
Nakon uspješno završenog osposobljavanja udomitelju se izdaje Dozvola za obavljanje udomiteljstva na rok od 5 godina, koja se nakon isteka navedenog roka može obnavljati.

Kontakt

 • A: Trg Ljube Babića 29
  10420 Jastrebarsko
 • T: 01/6281-482
  F:
  javiti broj
 • e: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Kako do nas?

Primajte novosti

Primajte novosti na Vašu e-mail adresu iz našeg centra za socijalnu skrb.