Vještačenje u sustavu socijalne skrbi

Vještačenje se provodi kada je to potrebno radi priznavanja prava iz sustava socijalne skrbi, u postupku ostvarivanja prava na uvećani doplatak za djecu koji se ostvaruje pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i utvrđivanja potpune radne nesposobnosti u postupku ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu

VJEŠTAČENJE je postupak utvrđivanja vrste , stupnja i težine tjelesnog ili mentalnog oštećenja,vrste i težine psihičke bolesti,potpune nesposobnosti za rad,trajne ili privremene promjene u zdravstvenom stanju,postojanja sposobnosti za osposobljavanje za samostalan rad,postojanje sposobnosti za osposobljavanje za samozbrinjavanje ,prijeke potrebe stalne ili privremene pomoći i njege druge osobe i njezin opseg,postojanje potrebe individualnog rada u provođenju psihosocijalne rehabilitacije

U skladu s člankom 191. Zakona o socijalnoj skrbi ( Narodne novine broj 33/2012) vještačenje provodi  prvostupanjsko tijelo vještačenja koje osniva ministar nadležan za poslove socijalne skrbi.
Sastav i način rada tijela vještačenja , sadržaj potrebne medicinske dokumentacije, sadržaj nalaza i mišljenja  i obrasci za rad tijela vještačenja  propisani su  Pravilnikom  o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima    ( „Narodne novine“,broj 64/02, 105/07 i145/11) .

Prvostupanjska tijela vještačenja osnovana za područje nadležnosti Centra za socijalnu skrb Zagreb s 11 podružnica imaju sjedište na adresi Centra,  Kumičićeva 5 u Zagrebu.

Osnovano je ukupno 21 prvostupanjsko tijelo vještačenja od kojih je:

 • 5 tijela vještačenja  za djecu predškolske dobi
 • 5 tijela vještačenja za djecu školske dobi
 • 11 tijela vještačenja za odrasle osobe

 
Potrebu vještačenja utvrđuje stručni radnik podružnice u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi. Nakon  pribavljene dokumentacije  i izvršene početne procjene u postupku ostvarivanja prava iz socijalne  skrbi, ako je to potrebno  podružnica donosi  Zaključak o upućivanju korisnika  na vještačenje.

MEDICINSKA DOKUMENTACIJA koju je potrebno pribaviti prije podnošenja zahtjeva:

 • za djecu do navršene 3. godine života potrebno je pribaviti nalaze neuropedijatra, fizijatra, otorinolaringologa i okuliste
 • za djecu od navršene 3.godine života do navršene 7. godine života potrebno je pribaviti medicinsku dokumentaciju o primarnoj bolesti,te nalaze logopeda i psihologa
 • za djecu i mladež od navršene 7. godine života  do navršene 21. godine života potrebno je  pribaviti nalaze otorinolaringologa,psihologa i defektologa odgovarajućeg usmjerenja
 • za odrasle osobe medicinsku dokumentaciju o primarnoj bolesti

 
O terminu, vremenu i mjestu pregleda  Prvostupanjsko  tijela vještačenja obavještava korisnika putem poziva. Pregled osoba koje su upućene na vještačenje obavlja se u zdravstvenoj ustanovi s kojom je zaključen ugovor ili u privatnoj ordinaciji.
Pregled i ispitivanje osobe koja nije sposobna samostalno se kretati ni uz pomoć ortopedskih pomagala,  te djeteta s malignom ili rijetkom bolesti može se obaviti u stanu ili kući u kojoj stanuje ili na mjestu na kojem se nalazi zbog liječenja ili drugih okolnosti.
Prvostupanjska tijela vještačenja mogu  i po zamolbi drugog centra za socijalnu skrb provesti vještačenje osobe ako na tom području ima prijavljeno boravište ili je na smještaju u ustanovi socijalne skrbi.

NALAZ I MIŠLJENJE                       
Članovi prvostupanjskog tijela vještačenja za određenu dobnu skupinu ,donose svoj nalaz i mišljenje na propisanom obrascu na temelju neposrednog pregleda i ispitivanja osobe koja je upućena na vještačenje,te propisane i druge dokumentacije.

Stručno administrativni  radnici  PTV-a  dostavljaju nadležnoj podružnici  ( koja vodi postupak za ostvarivanje prava )  Nalaz i  mišljenje Prvostupanjskog tijela vještačenja  .

Iznimno članovi prvostupanjskog tijela vještačenja mogu donijeti svoj nalaz i mišljenje samo na temelju medicinske  dokumentacije kada se radi o djetetu s malignom ili rijetkom bolesti,odnosno bolesti zbog koje postoji bitno smanjenje imunološkog sustava.

Nadležni stručni radnik podružnice dužan je korisniku protumačiti i uručiti Nalaz i mišljenje PTV-a i o tome pribaviti zapisničku izjavu korisnika , te donijeti adekvatno rješenje.

Sve ostale informacije vezano za postupak vještačenja mogu se dobiti  u Centru ta socijalnu skrb Zagreb,E. Kumičića 5  odnosno u podružnici ili nadležnoj službi gdje se podnosi zahtjev za ostvarivanje prava.

Kontakt

 • A: Trg Ljube Babića 29
  10420 Jastrebarsko
 • T: 01/6281-482
  F:
  javiti broj
 • e: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Kako do nas?

Primajte novosti

Primajte novosti na Vašu e-mail adresu iz našeg centra za socijalnu skrb.